Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/04027

Lovgivning

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Teleselskab ringede op på ny, selvom forbrugeren havde afvist at blive kontaktet igen

Et teleselskab ringede til en forbruger med henblik på at sælge hende et telefonabonnement. Forbrugeren oplyste, at hun ikke ønskede at blive ringet op. Alligevel ringede teleselskabet hende op igen. Fremgangsmåden var i strid med forbrugeraftalelovens regler.

En forbruger blev ringet op af et teleselskab, der ville sælge hende et telefonabonnement. Hun anmodede om ikke at blive ringet op igen. Ved en fejl blev dette opkald noteret som, at der havde været telefonsvarer på. Hun blev derfor ringet op igen få dage efter.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at dette var en overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1. Det skyldes, at en erhvervsdrivende ikke uden forudgående anmodning herom må rette telefonisk henvendelse til en forbruger med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for teleselskabet.