Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-11130/5-9

Lovgivning

  • 1

Pornoblade i børnehøjde

Forbrugerombudsmanden fik i 2002 igen klager over, at flere forretninger, herunder benzinstationer, havde pornoblade og/eller pornofilm udstillet i børnehøjde.

Forbrugerombudsmanden henvendte sig til de pågældende olieselskaber, der skrev under på et tilsagn i henhold til markedsføringslovens § 16, stk. 2 [nu § 23, stk. 2] om ikke at udstille pornoblade og pornofilm i børnehøjde.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det er op til den enkelte virksomhed konkret at tage etisk stilling til, hvorledes pornoblade og pornofilm udstilles, således at Forbrugerombudsmandens retningslinjer om, at der ikke i forretninger må udstilles pornoblade og pornofilm i børnehøjde, overholdes. Den enkelte forretning må således konkret - afhængig af forskellige faktorer - finde forskellige løsningsmodeller, der er etisk forsvarlige og dermed i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. § 1 i markedsføringsloven.

Alle svar viste, at selskaberne har opstillet konkrete retningslinjer for placering af pornoblade og pornofilm for at leve op til Forbrugerombudsmandens vejledning om porno i børnehøjde. (2003-11130/5-9)

Forbrugerombudsmandens vejledning "Børn, unge og markedsføring

Fra Forbrugerjura 2003