Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2001-121/5-639

Lovgivning

  • 8
  • 1

Pornoblade og pornofilm i børnehøjde

Forbrugerombudsmanden udtalte, at erhvervsdrivende i markedsføringen ikke må udsætte børn og unge for utilbørlige situationer. Fx bør blade og film mv. med forsider af voldeligt eller pornografisk tilsnit ikke udstilles på en måde, så de kan ses af børn.

Forbrugerombudsmandens opmærksomhed blev henledt på en artikel i »Søndagsavisen« om pornoblade og pornofilm i butikkerne. Af artiklen fremgik det blandt andet, at 86% af de adspurgte personer i en undersøgelse ønskede, at der bliver grebet ind overfor pornografiske blade og film i børnehøjde i butikkerne.

Forbrugerombudsmanden skrev i den anledning blandt andet til relevante erhvervsorganisationer og gjorde opmærksom på, at markedsføringsloven gælder på dette område. I henvendelsen anførte Forbrugerombudsmanden, at når der er tale om markedsføring over for børn og unge, stilles der skærpede krav til opfattelsen af, hvad der er god markedsføringsskik. De erhvervsdrivende bør her vise særlige hensyn, da børn og unge er sårbare og nemt påvirkelige. De erhvervsdrivende bør også tage højde for, at markedsføring, der kun retter sig mod voksne, også kan ses af børn og unge på offentlige steder og i hjemmene. Derfor bør erhvervsdrivende, når der er tale om fx markedsføring af pornoblade og pornofilm, være særlig påpasselige med hvor og hvordan en sådan markedsføring finder sted, således at børn og unge ikke udsættes for utilbørlige situationer.

Det fremgår af afsnit 9 i Forbrugerombudsmandens vejledning om »Børn, unge og markedsføring«, at der ikke i forretninger bør udstilles magasiner med forsider af voldelig eller pornografisk tilsnit i børnehøjde. Det samme gælder selvsagt pornovideofilm.

På baggrund af den nævnte avisartikel måtte Forbrugerombudsmanden konkludere, at ikke alle forretninger overholder reglerne om god markedsføringsskik og sørger for, at pornoblade og pornofilm udstilles, så de ikke umiddelbart er synlige for børn og unge. Forbrugerombudsmanden henstillede derfor i brevet til, at organisationerne meddelte deres medlemmer, at blade og videofilm med pornografisk tilsnit ikke udstilles i børnehøjde. (2001-121/1-639)