Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/16432

Lovgivning

  • 3
  • 6

Bøde for systematisk fremrykning af sidste frist for et tilbud

En indehaver af en kursusvirksomhed blev idømt en bøde på 20.000 kr. for vildledende markedsføring. Indehaveren blev samtidig frifundet for at have sendt spam til tre modtagere.

Københavns Byret afsagde den 22. marts 2016 dom i en sag om vildledende markedsføring og udsendelse af spam.

Byretten fandt, at det var vildledende markedsføring, at kursusvirksomheden på egen hjemmeside hver dag fra den 20. november 2012 til den 28. juni 2013 fremrykkede sidste for et tilbud på et kursus. Kurset blev i perioden markedsført til en normalpris på 35.000 kr., men med en specialrabat på 10.000 kr., hvis kurset blev bestilt senest dagen efter. Samtidig fremgik det af markedsføringen, at der var ”få ledige pladser”. Hver dag blev den sidste frist for at udnytte tilbuddet dog systematisk fremrykket én dag. Specialrabatten var derfor reelt gældende i hele perioden.  

Indehaveren blev idømt en bøde på 20.000 kr. for vildledende markedsføring.    

I sagen var der også rejst tiltale for, at kursusvirksomheden havde sendt uanmodede reklamemails til tre personer, selvom personerne havde oplyst, at de alle havde tilbagekaldt deres eventuelt tidligere angivne samtykke til at modtage mails fra virksomheden. Byretten vurderede dog, at under henvisning til indehaverens benægtelse og forklaring i retten, var der ikke alene på grundlag af de indgivne skriftlige klager ført det til domfældelse fornødne bevis for, at virksomheden havde udsendt spam til de tre personer. Indehaveren af kursusvirksomheden blev derfor frifundet for spam.