Afgørelse

Sagsnummer
18/05094

Lovgivning

  • 5

Bøde på 80.000 kr. for løbende at forlænge tidsbegrænsede rabatter

Virksomhed vedtog en bøde på 80.000 kr. for at have markedsført tidsbegrænsede rabatter, hvor rabatperioden løbende blev forlænget. Denne markedsføring var efter Forbrugerombudsmandens vurdering vildledende, da rabatpriserne reelt ikke var tidsbegrænsede, men udtryk for normalpriser.

En virksomhed, der solgte vinduer og døre, havde på sin hjemmeside markedsført tidsbegrænsede rabatter for hele selskabets varesortiment, der udløb efter kort tid. Rabatperioden blev dog løbende forlænget, og derfor vurderede Forbrugerombudsmanden, at rabatpriserne reelt ikke var tidsbegrænsede, men udtryk for normalpriser.

Markedsføringen var i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, og punkt 7 i bilag 1 til markedsføringsloven.

Ifølge § 5, stk. 1, må erhvervsdrivende ikke anvende vildledende oplysninger, hvis de er egnet til at påvirke forbrugernes købsbeslutning. Ifølge § 5, stk. 2, nr. 5, kan vildledning efter § 5, stk. 1, fx relatere sig til prisen, den måde, prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel.

Bilag 1 til markedsføringsloven indeholder en liste over specifikke former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive.

Det fremgår af punkt 7 i bilag 1 til markedsføringsloven, at det er vildledende handelspraksis, hvis det i modstrid med sandheden angives, at et produkt kun vil være tilgængeligt i meget begrænset tid, eller at det kun vil være tilgængeligt på visse betingelser i meget begrænset tid, for at fremkalde en umiddelbar afgørelse og fratage forbrugerne tilstrækkelig mulighed for eller tid til at træffe en informeret beslutning.

Virksomhedens markedsføring fandt sted fra november 2016 til februar 2017.

Ved udmålingen af bødens størrelse lagde Forbrugerombudsmanden bl.a. vægt på, at mange forbrugere kunne have været udsat for markedsføringen, fordi overtrædelsen skete på internettet, at markedsføringen havde stået på i en lang periode, og at tilbuddet vedrørte et dyrt produkt, der blev markedsført som en tidsbegrænset rabat, der udløb efter kort tid.

Der var hverken oplysninger i sagen om virksomhedens omkostninger eller den indvundne eller tilsigtede fortjeneste.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at prisoplysninger er en af de væsentligste oplysninger, som en forbruger skal have for at kunne træffe en informeret beslutning om, hvorvidt vedkommende vil foretage et køb. Hvis et produkt bliver markedsført med prismæssige fordele, skal besparelsen derfor være reel og retvisende.