Afgørelse

Sagsnummer
16/07455

Lovgivning

  • 5
  • 6

En virksomheds sammenligning med gammel før-pris var vildledende

En virksomhed nedsatte løbende prisen på to restvarer i deres webshop, men angav fortsat besparelsen i forhold til den oprindelige førpris. Forbrugerombudsmanden har derfor indskærpet over for virksomheden, at når varer nedsættes trinvis, må kun den sidst gældende førpris bruges som sammenligningsgrundlag for besparelsesudsagn.

Virksomheden markedsførte en pullover og en BH med prisnedsættelser under kategorien ”restmarked” i kædens webshop. Priserne blev nedsat trinvis – først med ”Spar 25 % ”, siden med ”Spar 40 % ” i forhold til det, varerne oprindelig havde kostet.

Forbrugerombudsmanden fandt, at man ved løbende nedsættelser skulle have oplyst den pris, der senest var gældende for varerne. Udsagn som ”Spar 40 % ” må opfattes som en besparelse på 40 % i forhold til det, varerne kostede umiddelbart forud for nedsættelsen. Da varerne allerede havde været markedsført med nedsættelser på 25 %, blev besparelsen ved ”Spar 40 % ” gjort større, end den reelt var, og var derfor vildledende. Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor reglerne over for virksomheden.

Det fremgår også af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring, pkt. 4.6. med bemærkninger [link https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49800/retningslinjer-for-prismarkedsfoering.pdf], at såfremt restvarer og restpartier i salgsforløbet nedsættes successivt, må den nye pris og besparelse kun sammenlignes med varens pris umiddelbart inden den ekstra nedsættelse og ikke med varens pris inden udsalget.