Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/05662

Lovgivning

  • 1
  • 3

Energiselskab havde i forbindelse med telefonsalg og på sin hjemmeside vildledt forbrugerne

Det var i strid med vildledningsforbuddet, at et energiselskab brugte forkerte besparelsesudsagn og gav forbrugerne vildledende oplysninger om sin identitet.

Et energiselskab havde i forbindelse med telefonsalg og på sin hjemmeside vildledt forbrugerne og overtrådt god markedsføringsskik.

Selskabets telefonsælgere gav forbrugerne forkerte oplysninger om, hvem de indgik en aftale med, og hvor meget de kunne spare ved at skifte til selskabet. Desuden gav energiselskabet et forkert indtryk af det samarbejde, der var mellem selskabet og forbrugernes eksisterende energiselskab.

På sin hjemmeside vildledte selskabet forbrugerne med et udsagn om ”ingen abonnement”, selvom selskabet opkrævede en handelsomkostning på 29 kr. pr. måned.

Selskabet havde en besparelsesberegner på sin hjemmeside, hvor startforbruget var sat til 5.000kWh pr. år, selvom de fleste forbrugere havde et lavere elforbrug. Det fandt Forbrugerombudsmanden vildledende, da forbrugerne fik et billede af en besparelse, som de ikke ville opnå.

Forbrugerombudsmanden fandt, at selskabets telefonsalg og anvendelse af de forkerte udsagn på sin hjemmeside var i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, og indskærpede derfor reglerne over for selskabet.

Endelig havde selskabet i sin prisliste et gebyr på 375 kr. for opsigelse som følge af manglende betaling. Dette fandt Forbrugerombudsmanden i strid med renteloven og i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 1, idet renteloven udtømmende gør op med, hvad en virksomhed kan opkræve som følge af betalingsmisligholdelse. 

Selskabet slettede de vildledende oplysninger på sin hjemmeside efter Forbrugerombudsmandens henvendelse til selskabet.