Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/07790

Lovgivning

  • 3

Indskærpelse for ikke at oplyse halvårlig kortafgift tydeligt

En tv-udbyder fik i juni 2009 en indskærpelse af Forbrugerombudsmanden, fordi virksomheden i markedsføringen af abonnementer i en bannerreklame på en avishjemmeside ikke på tilstrækkelig tydelig måde havde oplyst, at forbrugerne ikke kun skulle betale en månedlig abonnementsafgift men også en halvårlig kortafgift.

Det var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vildledende og i strid med markedsføringslovens § 3.

Tv-udbyderen havde sammen med de øvrige udbydere i branchen umiddelbart forinden fået en frist til at rette ind, således at oplysningen om, at der var mere end én løbende ydelse knyttet til et abonnement, fremgik tydeligt. Virksomheden rettede umiddelbart inden fristens udløb sin markedsføring på bl.a. tv og hjemmeside, så den var i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens anvisninger.

Efter fristems udløb blev Forbrugerombudsmanden dog opmærksom på, at udbyderen i en enkelt bannerreklame på avisens hjemmeside ikke havde medtaget oplysningen om den halvårlige kortafgift. Bannerreklamen var udarbejdet af en af udbyderens samarbejdspartnere og ikke godkendt af denne. Udbyderen havde i forbindelse med Forbrugerombudsmandens tidligere indskærpelse orienteret samtlige samarbejdspartnere, om hvordan oplysningerne om pris skulle fremgå, men anvisningen var dog ikke blevet fulgt af den pågældende samarbejdspartner.

Forbrugerombudsmanden valgte at afslutte sagen under hensyntagen til sagens helt særlige omstændigheder og det forhold, at virksomheden generelt havde fulgt indskærpelsen. Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at der var tale om en enkeltstående fejl.