Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/03217

Lovgivning

  • 3

Indskærpelse for manglende oplysning om abonnementsbetaling

I forbindelse med udbuddet af produktet Tænk Strøm oplyste Forbrugerrådet Tænk på sin hjemmeside elprisen pr. kWh, men undlod at oplyse at der også var en abonnementsbetaling på 125 kr. om året. Forbrugerombudsmanden fandt det i strid med markedsføringslovens § 3.

Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på, at Forbrugerrådet Tænk på sin hjemmeside oplyste elpriserne pr. kWh, men at det ikke samtidig blev oplyst, at der var en årlig abonnementsbetaling på 125 kr.

Forbrugerrådet Tænk oplyste til Forbrugerombudsmanden, at det ikke længere var muligt at tilmelde sig el-leverance, og at det – dengang tilmelding var muligt – fremgik på hjemmesiden, at der var en årlig abonnementsbetaling på 125 kr. Forbrugerrådet Tænk oplyste endvidere, at det var en fejl, at oplysningen om abonnementsbetalingen ikke længere fremgik af den pågældende underside på hjemmesiden.

Forbrugerombudsmanden meddelte Forbrugerrådet Tænk, at oplysningen om abonnementsbetalingen efter hans opfattelse er en væsentlig information, som ikke må udelades af markedsføringen, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1. Forbrugerombudsmanden indskærpede herefter reglerne over for Forbrugerrådet Tænk.