Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/03346

Lovgivning

  • 3
  • 13

Indskærpelse for uklare oplysninger om mindsteudgift

Forbrugerombudsmanden har indskærpet over for en udbyder af tv, at prisoplysninger skal være retvisende. Det sker efter en annonce i en lokalavis, hvor udbyderen ikke på tilstrækkelig klar måde havde oplyst prisen på en digital modtagerboks med tilhørende abonnement.