Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00825

Lovgivning

  • 3

Indskærpelse til tv-udbyder for uklare prisoplysninger

Hvis prisen for et tv-abonnement varierer i abonnementsperioden, skal der oplyses klart og tydeligt herom i reklamen for abonnementet.

I en fjernsynsreklame for et tv-abonnement blev det i reklamens speak oplyst, at prisen i de første 6 måneder var 99 kr. I en stor orange cirkel blev der samtidig oplyst følgende: ”Abo./md. første 6 mdr. 99,-”. Lidt længere nede på siden var den samlede mindstepris i bindingsperioden anført med fed skrift.

Abonnementet havde imidlertid en bindingsperiode på 1 år, og i de sidste 6 måneder af bindingsperioden steg den månedlige pris til 369 kr. Denne oplysning om den månedlige pris i de sidste 6 måneder fremgik med mindre skrifttype i bunden af skærmen.

Forbrugerombudsmanden fandt, at den manglende fremhævelse af abonnementsprisen i de sidste 6 måneder var en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 om vildledning, da oplysningen om den månedlige pris i de sidste 6 måneder af bindingsperioden ikke fremgik lige så tydeligt som reklamens hovedbudskab om abonnementsprisen for de første 6 måneder.

Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor over for den erhvervsdrivende, at såfremt prisen for en tjenesteydelse varierer i abonnementsperioden, skal der oplyses klart og tydeligt herom i reklamen, og oplysning skal gives med samme meddelelseseffekt som reklamens hovedbudskab.