Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/08563

Lovgivning

  • 13

Mindstepris for bindingsperiode

Ved markedsføring af teleabonnement skal der ikke angives en mindstepris for en bindingsperiode, hvis en sådan ikke findes.

En erhvervsdrivende bad i en forhåndsbesked Forbrugerombudsmanden oplyse, hvorvidt der skulle angives en mindstepris for en bindingsperiode, hvis der ikke var en bindingsperiode forbundet med abonnementet. Den erhvervsdrivende fremsendte en annonce som eksempel på markedsføringen. 

Forbrugerombudsmanden oplyste, at der naturligvis ikke skulle angives en mindstepris for en bindingsperiode, hvis en sådan ikke fandtes.

Det fremgik af den fremsendte annonce, at det kostede 50 kr. at oprette et abonnement, hvorfor Forbrugerombudsmanden henviste til markedsføringslovens § 13, hvoraf det fremgår, at nødvendige oplysninger skal angives som et samlet beløb. Den erhvervsdrivende skulle derfor oplyse prisen for abonnementet og oprettelsesgebyret som ét samlet beløb, da disse udgjorde den samlede minimumsudgift.