Afgørelse

Sagsnummer
19/06898

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Pristillæg på hotel- og kroophold skulle oplyses tydeligt

Et dealsite markedsførte hotel- og kroophold og oplyste prisen på opholdet, men undlod at inkludere obligatoriske pristillæg i prisen eller oplyse tydeligt om ikke-obligatoriske pristillæg. Dealsitet vedtog en bøde på 65.000 kr. for vildledende markedsføring.

Dealsitet markedsførte en række hotel- og kroophold med oplysning om prisen for opholdene.

I nogle tilfælde var obligatoriske pristillæg (fx såkaldte ”miljøtillæg”) ikke indregnet i prisen, men blot oplyst med lille skrift.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 2, nr. 6, skal prisen for et produkt oplyses som den samlede pris inklusive alle afgifter og tillæg, som forbrugeren uundgåeligt skal betale.

I andre tilfælde varierede pristillæggene på opholdene alt efter, hvornår forbrugeren bestilte opholdet til. Eksempelvis skulle der betales tillæg for ophold i weekenden (weekendtillæg) eller tillæg for ophold i bestemte måneder (sæsontillæg).

Det følger af markedsføringslovens § 6, stk. 3, at i de tilfælde, hvor produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende – i stedet for den samlede pris – oplyse, hvordan prisen beregnes. Det vil sige, at det skulle oplyses i markedsføringen, at de pågældende pristillæg kunne forekomme. En sådan oplysning skal fremgå tydeligt, jf. § 6, stk. 1.

Oplysningen på dealsitet om pristillæggene (weekend- og sæsontillæg) fremgik dog kun med lille skrift – som ikke stod i tilknytning til prisen – sammen med en række andre oplysninger. Markedsføringen var derfor vildledende.

Der var også et tilfælde, hvor dealsitet havde oplyst en pris ”fra 998 kr.” Det var muligt at få opholdet til denne ”fra-pris”, men kun én ud af ugens syv dage. Prisoplysningen gav derfor ikke et retvisende indtryk af prisen for opholdet, men var vildledende – også selvom der var tale om en fra-pris.

Desuden var dealsitets anvendelse af ordet ”miljøtillæg” vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, dels fordi det var egnet til at vildlede forbrugerne til at tro, at der var tale om et offentligretligt gebyr, som dealsitet var forpligtet til at opkræve i henhold til offentligretlig lovgivning, og ikke blot et arbitrært gebyr/ekstraudgift fastsat af dealsitet selv, dels fordi det var egnet til at vildlede forbrugerne til at tro, at tillægget var begrundet i særlige miljømæssige hensyn, hvilket ikke var tilfældet.

Dealsitet vedtog et bødeforelæg på 65.000 kr. Ved bødeudmålingen blev der bl.a. lagt vægt på grovheden og omfanget af markedsføringen samt dealsitets fortjeneste på de solgte hotel- og kroophold.