Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/05460

Lovgivning

  • 3
  • 13

TV-udbyder oplyste ikke korrekt om pris på abonnement

En TV-udbyder oplyste i sin markedsføring, at tv-abonnementet kostede 99 kr. pr. måned uden samtidig at oplyse om de øvrige løbende udgifter samt mindsteprisen for abonnementet. Forbrugerombudsmanden fandt, at dette var vildledende og i strid med markedsføringslovens §§ 3 og 13.

En udbyder af digitalt tv havde fremhævet en abonnementspris pr. måned som blikfang i sin markedsføring. På udbyderens hjemmeside var der f.eks. anført et abonnementstilbud på 99 kr. pr. måned for en tv-pakke.

Der blev ikke samtidig oplyst om andre løbende udgifter eller om den samlede pris i bindingsperioden.

Et abonnement kunne imidlertid efter det oplyste ikke oprettes, uden at der også skulle betales for kortservice, og abonnementet kunne ikke bruges uden kortet. Kortafgiften udgjorde 389 kr. halvårligt. Abonnementstilbuddet forudsatte, at forbrugeren bandt sig for en periode på 12 måneder.

Forbrugerombudsmanden var af den opfattelse, at den anvendte markedsføringsmåde var vildledende og utilstrækkelig, jf. markedsføringslovens §§ 3 og 13, da den løbende udgift, herunder månedligt abonnement og halvårlig kortafgift, faktisk var 65 % dyrere på årsbasis, end det indtryk reklamens blikfang på 99 kr. pr. måned efterlod, og da den samlede pris i bindingsperioden ikke var oplyst

Efter forhandlinger ændrede udbyderen sin markedsføring sådan, at der synligt blev oplyst om, alle løbende udgifter og den årlige totalpris, der omfattede de samlede udgifter på en tv-pakke.

Forbrugerombudsmanden foretog sig på denne baggrund ikke yderligere i sagen, men indskærpede overholdelse af reglerne i markedsføringsloven over for udbyderen.