Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/11812

Lovgivning

  • 4
  • Generisk

Artikler med omtaler og links, der var reklame, skulle markeres

Et dagblad, der havde en underside, der udelukkende indeholdt betalt indhold, skulle tydeligt markere henvisninger til undersiden som reklame. En virksomhed, som aftaler med en anden virksomhed at omtale den på-gældende virksomhed, skal desuden tydeligt markere omtalen som reklame, uanset om det er aftalt, hvordan omtalen skal udformes.

Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på nogle artikler på et dagblads hjemmeside, som omtalte og linkede til virksomhedens egen underside, der var en sponseret side, og som også linkede til andre selvstændige hjemmesider.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at når artikler omtalte og henviste til dagbladets egen underside, som var en sponseret side, var der tale om reklame, der tydeligt skulle markeres i toppen af omtalen. Det fremgik af undersiden, som dagbladet omtalte, at undersiden var en sponseret side, men artiklerne, som henviste til undersiden, bl.a. ved brug af links, var ikke markeret som reklame. Da det ikke tydeligt fremgik af artiklerne, at disse var reklame for dagbladets sponserede underside, havde dagbladet overtrådt markedsføringslovens § 4 og e-handelslovens § 9, stk. 1.

For så vidt angik henvisningen til de selvstændige hjemmesider oplyste dagbladet, at det ikke havde en aftale med de selvstændige hjemmesider om at indsætte links til hjemmesiderne i artiklerne.  

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at hvis dagbladet havde en aftale med de selvstændige hjemmesider om at omtale disse sider, skulle omtalen tydeligt markeres som reklame i toppen af omtalen. Dette uanset om det var aftalt, hvordan omtalen skulle udformes, og uanset om artiklerne også indeholdte redaktionelt stof.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at det ikke var et krav, at dagbladet modtog betaling for omtalen, for at den skulle anses som en reklame, der skulle markeres.

Forbrugerombudsmanden forudsatte, at dagbladet for fremtiden ville overholde reglerne og indskærpede på den baggrund reglerne over for dagbladet.