Afgørelse

Sagsnummer
19/10653

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 6, stk. 4

Facebookside var branding i strid med forbuddet mod skjult reklame

En Facebookside med en kendt skuespiller som reklamefigur var branding omfattet af markedsføringsloven. Den kommercielle hensigt med Facebooksiden fremgik ikke tilstrækkelig klart, hvilket var i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 4.

En virksomhed oprettede en Facebook-side, hvor en kendt skuespiller optrådte som reklamefigur i flere videoer. Der var ikke oplysninger på Facebook-siden om, at det var en reklame. Kort tid efter oprettelsen af Facebook-siden optrådte reklamefiguren i landsdækkende tv-reklamer for virksomheden og dens produkter.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Facebooksiden var branding omfattet af markedsføringsloven, at forbuddet mod skjult reklame i markedsføringslovens § 6, stk. 4, ikke var overholdt ved, at der blot på Facebooksiden under afsnittet ”Om” stod, at virksomheden stod bag, og at Facebooksiden ikke var en såkaldt ”teaser”, som er nævnt lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 6, stk. 4.

Efter lovbemærkningerne er en teaser ”en reklameform, hvor det ikke umiddelbart afsløres, at et billede eller et objekt i det offentlige rum er et led i en reklamekampagne”.

Da der er tale om en reklameform, der efter lovbemærkningerne undtages fra hovedreglen i markedsføringslovens § 6, stk. 4, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at begrebet teaser skal fortolkes indskrænkende. 

Virksomhedens reklamefigur var blevet oprettet med henblik på at være et gennemgående element i en længerevarende og landsdækkende reklamekampagne på Facebook, YouTube, netaviser og tv. Da der var tale om et egentligt markedsføringstiltag som led i en omfattende reklamekampagne, vurderede Forbrugerombudsmanden, at der ikke var tale om en såkaldt ”teaser”.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne i markedsføringslovens § 6, stk. 4, da det ikke kunne udelukkes, at strafansvaret var forældet på tidspunktet for sagens afslutning.