Afgørelse

Sagsnummer
18/18787

Lovgivning

  • 6, stk. 4

Influent idømt bøde på 15.000 kroner for skjult reklame

En influent blev ved retten i Helsingør idømt en bøde på 10.000 kroner. Sagen blev anket til Østre Landsret, som skærpede straffen til 15.000 kroner. Straffen vedrører flere opslag på Instagram og influentens egen blog.