Afgørelse

Sagsnummer
FO-18/17941

Lovgivning

  • 6, stk. 4

Influent idømt bøde på 20.000 kroner for skjult reklame

Københavns Byret har idømt en influent en bøde på 20.000 kroner for at have overtrådt forbuddet mod skjult reklame i en række opslag på sociale medier.

En dansk influent med et stort antal følgere er idømt en bøde på 20.000 kroner i Københavns Byret for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame. Forbrugerombudsmanden politianmeldte influenten i august 2019 efter at have modtaget flere klager over influentens aktiviteter på sociale medier, herunder influentens egen blog. 

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. Det betyder, at det skal oplyses klart, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale, så det er tydeligt for modtagerne. Det gælder, uanset om budskabet kommer direkte fra virksomheden selv eller bliver formidlet gennem for eksempel en influent.

Influenten er dømt for at have postet i alt 11 opslag eller videoer på Instagram, Facebook, YouTube og sin egen blog med reklamer for virksomheder og produkter uden tydeligt at have oplyst, at der var tale om reklame.

Influenten promoverede bl.a. virksomhederne ved at sætte deres navne på som tags på sine opslag. Influenten benyttede også hashtagget ”reklame” til sidst i opslag, hvilket byretten heller ikke fandt er en tydelig reklamemarkering. Influenten har modtaget modydelser for opslagene i form af penge, produkter eller tjenesteydelser.

Retten udtalte bl.a., at det ikke kan føre til et andet resultat, ”at tiltalte i tidligere opslag, som ikke er omfattet af tiltalen, oplyste, at der var tale om reklame”. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at markere det første opslag som en reklame, da alle opslag med en kommerciel hensigt skal være markeret individuelt.

Dertil udtalte retten om et løbende samarbejde, som influenten har haft med en virksomhed, at pågældende opslag har en kommerciel hensigt, uanset om det konkrete opslag er lavet i samarbejde med virksomheden eller ej.

Influenten er frifundet for tre af sagens i alt 10 forhold. Retten vurderede blandt andet, at influenten ikke har overtrådt markedsføringsloven, da vedkommende i juni 2018 på sin Facebook-profil linkede til et kommercielt opslag på sin blog, på trods af at det under sagen blev oplyst, at det var for at få mere eksponering af blogopslaget. Forbrugerombudsmanden anser frifindelsen for at være meget konkret begrundet, og Forbrugerombudsmanden vurderer ikke, at dommen på dette punkt kan lægges til grund for eventuelle lignende sager i fremtiden.

Retten fandt, at bødestraffen som udgangspunkt passende kunne fastsættes til 45.000 kroner, men nedsatte bøden til 20.000 kroner på grund af straffesagens lange sagsbehandlingstid.