Afgørelse

Sagsnummer
18/18846

Lovgivning

  • 6, stk. 4

Influent idømt bøde på 40.000 kr. for skjult reklame

Retten i Lyngby har idømt en influent en bøde på 40.000 kr. for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame. Influenten havde postet opslag og ”stories” på Instagram med reklamer for virksomheder og produkter uden tydeligt at oplyse, at der var tale om reklame.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte influenten for overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 4, om skjult reklame efter at have modtaget flere klager over influentens opslag på instagram.

Influenten havde postet flere opslag og ”stories” på Instagram, som indeholdt ”tags” med virksomhedernes navne.

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.

Det betyder, at man skal oplyse det klart, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale, så det er tydeligt for modtagerne. Det gælder, uanset om budskabet kommer direkte fra virksomheden selv eller bliver formidlet gennem for eksempel en influent.

Ifølge dommen promoverede influenten de pågældende virksomheder ved at have sat tags på opslagene, og at opslagene kunne forventes væsentligt at forvride en gennemsnitsforbrugers økonomiske adfærd.

Retten udtalte, at influenten havde fået en økonomisk gevinst ud af opslagene ved bl.a. at have fået tandlægebehandling, en cykel, en skitur, adgang til Disneyland, et hotelophold og børnesko. Influenten havde også fået lov til at låne tøj.

Retten fandt, at en bøde på 85.000 kr., som Forbrugerombudsmanden nedlagde påstand om, som udgangspunkt ville være passende henset til overtrædelsernes omfang, herunder influentens mange følgere og de økonomiske fordele, influenten fik.

Bøden blev dog nedsat til 40.000 kr. under hensyn til straffesagens sagsbehandlingstid.