Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2004-1100/5-275

Lovgivning

  • 6

Banks henvendelse til kunder, der var registreret på "Robinsonlisten"

Forbrugerombudsmanden udtalte, at udsendelse af en banks breve til eksisterende kunder, der havde ladet sig registrere på ”Robinsonlisten”, var en overtrædelse af markedsføringslovens § 6a, stk. 3 [nu § 6]. Kunden havde netop frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed ved at lade sig registrere på listen.

En bank bad om Forbrugerombudsmandens vurdering af bankens praksis over for kunder, der lod sig registrere på ”Robinsonlisten”.

Når banken konstaterede, at en kunde lod sig registrere på listen, skrev banken til kunden for at indhente kundens samtykke til at sende oplysninger om en række forskellige ydelser, herunder aktionærlån, realkredit, lån og kreditter mv. Banken skrev samtidig, at dette var nødvendigt, da banken ellers ikke ville kunne rådgive kunden. 

Forbrugerombudsmanden udtalte, at udsendelse af sådanne breve var en overtrædelse af markedsføringslovens § 6a, stk. 3 [nu § 6], idet kunden netop havde frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed ved at lade sig registrere på Robinsonlisten. Reglen gælder således også for eksisterende kunder.

En kundes notering på listen er ikke i sig selv til hinder for, at banken kontakter kunden, i det omfang der er tale om henvendelser, der er nødvendige, fx som følge af aftalen med kunden eller lovgivningsmæssige krav. Bankens rådgivningspligt i henhold til bl.a. reglerne om god skik for finansielle virksomheder, var derfor ikke i konflikt med markedsføringslovens § 6a, stk. 3 [nu § 6]. 

Det afgørende er i den forbindelse, at henvendelser til kunder, der er registreret på Robinsonlisten, ikke går videre end påkrævet. Det samtykke som banken forsøgte at indhente var imidlertid langt bredere end bankens rådgivningsforpligtelser, idet banken søgte at opnå samtykke til at sende markedsføringsmateriale vedrørende en lang række produkter. 

Forbrugerombudsmanden udtalte desuden, at fremgangsmåden kunne være utilbørlig og i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2, stk. 1, idet formuleringen kunne opfattes som et forsøg på at få forbrugerne til at opgive den beskyttelse, som er tilsigtet i markedsføringslovens § 6a [nu § 6], ved unødigt at spille på deres frygt. 

Banken ophørte herefter med at udsende breve til kunder på Robinsonlisten. (2004-1100/5-275)