Sag

Opdateret


15/07572

  • 1

En sportsforenings sæsonfolder kunne omdeles uanset Nej tak-ordningerne

En sportsforening kunne omdele en sæsonfolder til adresser, uanset om adresserne var tilmeldt en af de to ”nej tak-ordninger”, da sæsonfolderen ikke var en erhvervsmæssig aktivitet. Sæsonfolderen var derfor ikke omfattet af retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

En sportsforening ønskede at omdele en sæsonfolder, der indeholdt en blanding af informationer og nyheder fra foreningen og annoncer fra forretninger i lokalområdet.

Da sportsforeninger med et ikke-økonomisk formål ikke anses for erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand for så vidt angår deres ”almennyttige aktiviteter” og omdelingen af sæsonfolderen heller ikke i sig selv kunne betegnes som en erhvervsmæssig aktivitet omfattet af markedsføringsloven, var sæsonfolderen ikke omfattet af retningslinjerne af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

Sportsforeningen kunne derfor lovligt omdele sæsonfolderen til adresser, som var tilmeldt en af de to ”nej tak-ordninger”.