Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/07572

Lovgivning

  • 1

En sportsforenings sæsonfolder kunne omdeles uanset Nej tak-ordningerne

En sportsforening kunne omdele en sæsonfolder til adresser, uanset om adresserne var tilmeldt en af de to ”nej tak-ordninger”, da sæsonfolderen ikke var en erhvervsmæssig aktivitet. Sæsonfolderen var derfor ikke omfattet af retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.