Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/08974

Lovgivning

  • 6

Erindringsskrivelse var i strid med markedsføringsloven, § 6, stk. 3

Et pengeinstituts erindringsskrivelse til kunder registreret på Robinsonlisten vedrørende stigninger i standardpriser i forbindelse med indførelsen af et nyt kundeprogram var i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 3. Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor reglerne overfor banken.

Et pengeinstitut havde varslet alle kunder om stigninger i standardpriser i forbindelse med indførelsen af et nyt kundeprogram.

Kort før kundeprogrammets ikrafttræden sendte pengeinstituttet en erindringsskrivelse til de kunder, der ikke havde tilmeldt sig det nye kundeprogram.

Kunder registreret på Robinsonlisten modtog en særskilt version af brevet, hvori pengeinstituttet erindrede om de kommende prisstigninger og samtidig gjorde opmærksom på, at de ikke kunne fortælle mere om kundeprogrammet, da de pågældende kunder havde frabedt sig markedsføring. Pengeinstituttet henviste i stedet til pengeinstituttets hjemmeside for yderligere information om kundeprogrammet.

Da pengeinstituttet havde en egeninteresse i de dispositioner fra kundens side, som henvendelsen vedrørte, fandt Forbrugerombudsmanden, at markedsføringslovens § 6, stk. 3, var overtrådt i de tilfælde hvor skrivelsen var fremsendt til kunder, der er registreret på Robinsonlisten.

Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor loven overfor pengeinstituttet.