Sag


17/05647

  • 10
  • 3, stk. 1
  • 4

Fysisk reklamepost til offentlige institutioner

En virksomhed, som drev en online kursusportal, kunne lovligt sende fysisk post til offentlige institutioner med kursustilbud, når posten er adresseret, og den offentlige institution eller den ansatte ikke har frabedt sig reklamehenvendelse fra virksomheden.

En virksomhed, som drev en online kursusportal, ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om de lovligt kunne sende fysisk adresseret post til offentlige institutioner med kursustilbud.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomheden lovligt kan sende et fysisk brev til en offentlig institution med kursustilbud, der er målrettet institutionen, når brevet er adresseret:

  • en navngiven ansat i en navngiven offentlig institution, såsom kontorchef Anders Andersen på ABC-institution,
  • en unavngiven ansat i en navngiven offentlig institution, såsom den uddannelsesansvarlige leder på ABC-institution, eller
  • en navngiven offentlig institution, uden angivelse af en specifik ansat, såsom ABC-institution,

medmindre den offentlige institution (eller den navngivne ansatte) har frabedt sig reklamehenvendelse over for virksomheden. Har den offentlige institution eller den navngivne ansatte frabedt sig reklamehenvendelse over for virksomheden, vil det være i strid med god markedsførings- og erhvervsskik at sende sådanne reklamehenvendelser til den pågældende modtager, jf. markedsføringslovens §§ 3 og 4 (tidligere § 1).

Forbrugerombudsmanden oplyste, at direkte (fysisk) markedsføring over for offentlige institutioner, myndigheder mv. ikke er omfattet af reglen i markedsføringslovens § 10, stk. 4 (tidligere § 6, stk. 3), da denne regel alene omfatter reklamehenvendelser til fysiske forbrugere eller fysiske erhvervsdrivende personer, såsom personligt drevne enkeltmands-virksomheder. I det omfang markedsføringen er målrettet selve institutionen, behøver virksomheden ikke iagttage den såkaldte Robinsonliste, da offentlige institutioner ikke kan registreres heri.

Forbrugerombudsmanden oplyste også, at i tilfælde af at brevene ikke er forsynet med navnet på en specifik modtager (person eller institution), vil der være tale om reklamehenvendelser uden navn. I så fald skal virksomheden (eller virksomhedens postomdeler) være opmærksomme på, om modtageren har frabedt sig sådanne reklamer via ordningen ”Reklamer – Nej tak”. En overtrædelse af ”Nej tak”-ordningen vil ligeledes være i strid med god markedsførings- og erhvervsskik, jf. markedsføringslovens §§ 3 og 4 (tidligere § 1).