Sag

Opdateret


16/06900

  • 1

Gymnatikprogram kunne lovligt omdeles uanset Nej tak-ordningerne

En forening kunne lovligt omdele et gymnastikprogram uanset ”Nej tak”-ordningerne, da gymnastikprogrammet var en almennyttig aktivitet, der ikke var omfattet af markedsføringsloven.

En gymnastikforening ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om den lovligt kunne omdele et gymnastikprogram med oplysninger om træningstider, muligheden for tilmeldinger og henvisning til foreningens hjemmeside til alle adresser. Programmet indeholdt ikke reklamer eller sponsorhenvisninger.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at omdeling af gymnastikprogrammet var en almennyttig aktivitet, som ikke var omfattet af markedsføringsloven. Programmet omtalte træningstider og muligheden for til-meldinger og henviste til foreningens hjemmeside.

På den baggrund var gymnastikprogrammet ikke omfattet af Forbruger-ombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn og kunne lovligt omdeles til adresser, selvom adresserne var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.