Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/05887

Lovgivning

  • 6

Henvendelser med markedsføring til formænd for sportsklubber

Forbuddet mod spam gælder også for uanmodede e-mails med markedsføring sendt til formænd for sportsklubber. Hvis der i stedet sendes markedsføringsbreve til formændene skal bl.a. Robinson-listen undersøges.

Et forlag ønskede at sende en pressemeddelelse til formænd for sejlsportsklubber med henblik på at få markedsført et hæfte om sejlsport og handicapsystemer i sejlklubbens blad eller orienteringsmeddelelser.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse omfattede forbuddet mod at sende uanmodet markedsføring pr. e-mail også henvendelser til formænd for sportsklubber.

Endvidere oplyste Forbrugerombudsmanden, at det efter markedsføringslovens § 6, stk. 3, er muligt uanmodet at sende f.eks. et brev med markedsføring til en bestemt fysisk person, medmindre personen har frabedt sig markedsføring. Dette kan enten være sket ved tilmelding til den såkaldte Robinson-liste i CPR-registeret, eller ved at personen direkte over for den erhvervsdrivende har sagt ”nej tak” til markedsføring.

Hvis forlaget sendte markedsføringen pr. brev til formanden for en sejlklub, var det således Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forlaget skulle kontrollere, om formanden stod på Robinsonlisten. I øvrigt skulle brevet opfylde oplysningskravene i markedsføringslovens § 6, stk. 5.