Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/07812

Lovgivning

  • 6

Udsendelse af reklame medførte indskærpelse

Forbrugerombudsmanden kunne konstatere, at en forbruger havde modtaget reklamer på trods af, at han var registret på Robinsonlisten. Selskabet burde dog have haft kendskab til registreringen ved udsendelsen, og sagen blev afsluttet med en indskærpelse.

Forbrugeren anførte, at han havde modtaget en adresseret reklame på trods af, at han havde frabedt sig markedsføringsmateriale ved at være tilmeldt den såkaldte Robinsonliste. Forbrugerombudsmanden orienterede derfor selskabet om, at erhvervsdrivende, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 3, har pligt til at tjekke den senest offentliggjorte Robinsonliste in-den udsendelse af fysiske reklamer.

Selskabet oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at de altid foretog en sådan kontrol, men at klagerens registrering var sket i tiden mellem offentliggørelsen af to lister, og at klageren således endnu ikke var registreret på udsendelsestidspunktet.

Forbrugerombudsmanden kunne dog konstatere, at klageren fremgik af den Robinsonliste, som var offentliggjort på udsendelsestidspunktet, men idet Forbrugerombudsmanden havde ikke modtaget andre klager, blev sagen afsluttet med en indskærpelse om, at selskabet i fremtiden skulle konsultere den senest offentliggjorte Robinsonliste ved udsendelse af markedsføringsmateriale.