Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/08376

Lovgivning

  • 6

Krav om samtykke for at kontakte tidligere kunder om en prisændring

En webshop kunne ikke lovligt kontakte tidligere kunder om en prisændring på et tidligere købt produkt, da kunderne ikke havde givet samtykke til markedsføring i forbindelse med det tidligere køb.

En webshop, som solgte hygiejneprodukter, anmodede om Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om de lovligt kunne sende e-mails til tidligere kunder med oplysning om en prisændring på det produkt, som kunderne tidligere havde købt.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det kun er lovligt for en erhvervsdrivende at kontakte tidligere kunder med tilbud på produkter, der svarer til det, som kunden tidligere har købt hos den erhvervsdrivende, hvis kunden i forbindelse med det tidligere køb har haft mulighed for at frabede sig yderligere henvendelser. Det følger af markedsføringslovens § 6, stk. 2.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at de ikke opfyldte betingelserne i markedsføringslovens § 6, stk. 2, og at det derfor ville være i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1, at sende e-mails til tidligere kunder med det beskrevne indhold.