Sag

Opdateret


16/05099

  • 6

Kriterier for markedsføring via "Ringless Voicemails"

Direkte markedsføring via ”Ringless Voicemails” kan lovligt foretages, hvis der indhentes et samtykke, og hvis det fremgår klart, hvem der er afsender af den sms man får.

En brancheorganisation ønskede oplyst, om organisationens medlemmer lovligt kunne iværksætte direkte markedsføring via ”Ringless Voicemails”.

Ringless Voicemails fungerer på den måde, at en virksomhed lægger en telefonbesked på en forbrugers mobiltelefon. Telefonbeskeden indeholder en reklame og en opfordring til at ringe tilbage til virksomheden eller på anden måde kontakte denne. Telefonen ringer ikke hos forbrugeren. Forbrugeren modtager i stedet en SMS-besked fra sin teleudbyder om, at der er modtaget en besked på telefonsvaren, som kan aflyttes.

Markedsføringslovens § 6, stk. 1, forbyder udsendelse af reklamer via elektronisk post. Forbuddet omfatter bl.a. reklamer udsendt via automatiske opkaldsanordninger og kommunikationssystemer uden menneskelige indgreb (automatisk opkaldsmaskine). Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et opringningssystem, som automatisk ringer op til en persons mobiltelefon og indtaler et markedsføringsbudskab på dennes telefonsvarer, må betragtes som et automatisk opkaldssystem og derfor forudsætter et udtrykkeligt samtykke fra modtageren.

Et udtrykkeligt samtykke indebærer bl.a., at det skal fremgå, på hvilket medium henvendelserne vil blive sendt/modtaget. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at SMS-beskeden, som sendes til forbrugeren med besked om, at han/hun har modtaget en besked på telefonsvareren, udgør en del af den måde, hvorpå forbrugeren bliver kontaktet. Et samtykke til ”Ringless Voicemails” skal derfor udformes, så forbrugeren op-lyses tydeligt om, at virksomheden indtaler en besked på forbrugerens telefonsvarer, og at forbrugeren modtager en SMS-besked fra sin teleudbyder om, at der er en reklame på telefonsvareren.

Herudover udtalte Forbrugerombudsmanden, at det skal fremgå tydeligt af både SMS-beskeden og den indtalte besked, at der er tale om en indtalt reklamemeddelelse og hvem afsenderen af reklamemeddelelsen er, så forbrugeren er klar over, allerede når han/hun modtager SMS-beskeden, at det er en indtalt reklamemeddelelse.

Endelig udtalte Forbrugerombudsmanden, at hvis det koster mere for forbrugeren at ringe og aflytte reklamemeddelelsen, end det normalt koster at ringe op til telefonsvareren, skal dette fremgå af SMS-beskeden.