Sag

Opdateret


15/06326

  • 1

Lokalblad kunne omdeles til adresser med Reklamer - nej tak

Forbrugerombudsmanden vurderede, at et lokalblad kunne omdeles til adresser, der var tilmeldt ordningen ”Reklamer – nej tak”, da lokalbladets indhold blev udvalgt og redigeret ud fra journalistiske kriterier og havde et ikke ubetydeligt redaktionelt indhold i forhold til andelen af reklamer.

Et lokalblad, indeholdt en blanding af artikler og annoncer, ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om lokalbladet kunne uddeles til adresser, som var tilmeldt en af de to ”nej-tak ordninger”. 

Forbrugerombudsmanden vurderede, at lokalbladet var en erhvervsmæssig aktivitet omfattet af markedsføringsloven, uanset at udgivelsen af bladet ikke var med henblik på at opnå en fortjeneste, og da lokalbladet blev omdelt omkostningsfrit for modtagerne uden påført navn, var det en forsendelse omfattet af retningslinjerne af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

Da lokalbladets indhold blev udvalgt og redigeret ud fra journalistiske kriterier og havde et ikke ubetydeligt redaktionelt indhold i forhold til andelen af reklamer, vurderede Forbrugerombudsmanden, at bladet var et skrift efter retningslinjerne. 

Forbrugerombudsmanden vurderede på den baggrund, at lokalbladet godt kunne omdeles til adresser, som var tilmeldt ordningen ”Reklamer – Nej tak”. Da der var tale om et skrift efter retningslinjerne, måtte omdelingen derimod ikke ske til adresser, som var tilmeldt ordningen ”Reklamer og gratis aviser – Nej tak”.