Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/02215

Lovgivning

  • 6

Manglende overholdelse af CPR-registerets "Robinsonliste"

En bilforhandler fik indskærpet reglerne om forbud mod uanmodet udsendelse af markedsføringsmateriale til personer på ”Robinsonlisten”.

En bilforhandler havde overtrådt reglerne i markedsføringslovens § 6, stk. 3, ved med posten at sende markedsføringsmateriale til en person, som var opført på CPR-registerets fortegnelse over personer, som har frabedt sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed (den såkaldte ”Robinsonliste”).

Under sagens behandling oplyste den erhvervsdrivende, at der var tale om en konkret fejl, som var begået af den dataleverandør, som den erhvervsdrivende havde entreret med i forbindelse med den pågældende markedsføringsforanstaltning. Den erhvervsdrivende oplyste endvidere, at dataleverandøren omgående havde taget skridt til at sikre, at den samme fejl ikke ville ske igen.

Forbrugerombudsmanden valgte på denne baggrund at afslutte sagen med en indskærpelse af reglerne over for den erhvervsdrivende.