Afgørelse

Sagsnummer
20/08381

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Oplysninger om inkluderede tjenester i et abonnement var ikke omfattet af spamforbuddet

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke var omfattet af spamforbuddet, hvis en virksomhed via mail orienterede deres kunder om, hvordan kunderne kunne aktivere ydelser, der fulgte med i kundens abonnement. Virksomheden kunne derfor lovligt sende mailen, selvom kunderne ikke havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden.

En virksomhed anmodede Forbrugerombudsmanden om at vurdere, om de måtte orientere kunder i løbende aftaleforhold om, hvordan kunderne kunne aktivere ydelser, der indgik i kundens abonnement. Orienteringen ville blive sendt samtidig med, at virksomheden oplyste kunderne om en prisændring i abonnementet. Kunderne havde ikke givet samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden.     

Forbrugerombudsmanden vurderede, at orienteringen ikke ville være i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1, også kaldet spamforbuddet, uanset om kunderne havde givet samtykke til markedsføring fra virksomheden, da ydelserne allerede indgik i kundernes abonnement. Orienteringen ville derfor ikke blive sendt med henblik på at få kunderne til at købe tillægsydelser.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet et forudgående samtykke til henvendelsen.

Spamforbuddet omfatter enhver form for markedsføring, herunder imagemarkedsføring. Det betyder, at ikke blot markedsføring, men også henvendelser med omtale af virksomheden eller virksomheden produkter som udgangspunkt er markedsføring.

Hvis en henvendelse er en servicemeddelelse, er det derimod ikke markedsføring omfattet af spamforbuddet. Servicemeddelelser er navnlig relevante i løbende kundeforhold.