Sag

Opdateret


  • 6

Påmindelses-sms'er var i overensstemmelse med markedsføringslovens § 6, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at påmindelses-sms’er i en betalings-app var i overensstemmelse med markedsføringsloven § 6, stk. 1, da sms’erne havde ren servicemæssig karakter. Sms’erne indeholdt alene information om regninger, der var forfaldne til betaling, uden markedsføring af app’en eller banken, der stod bag.

En erhvervsdrivende bad Forbrugerombudsmanden om at tage stilling til, om det var i overensstemmelse med markedsføringsloven, hvis den erhvervsdrivende sendte påmindelses-sms’er i sin betalings-app til brugere, der fik tilsendt regninger i app’en, når regningerne enten ikke var betalt eller tilmeldt betaling, og hvis en betaling ikke kunne gennemføres.

Den erhvervsdrivende oplyste, at der ikke var tale om markedsføring. Påmindelses-sms’erne var alene en service til brugerne, hvor brugerne blev gjort opmærksom på regninger, der var forfaldne til betaling den efterfølgende dag.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at markedsføringsloven § 6, stk. 1, fandt anvendelse ift. den erhvervsdrivende, der kunne karakteriseres som en finansiel virksomhed, jf. markedsføringsloven § 2, stk. 2, modsætningsvist.

Forbrugerombudsmanden oplyste videre, at sms-beskederne var omfattet af begrebet elektronisk post i markedsføringsloven § 6, stk. 1.

Da den erhvervsdrivende havde oplyst, at påmindelses-sms’erne ikke indeholdt markedsføring fandt Forbrugerombudsmanden, at sms’erne ikke blev afsendt med henblik på afsætning af den erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelser, hvorfor der var tale om meddelelser af ren servicemæssig karakter.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at påmindelses-sms’erne i betalings-app’en ikke var omfattet af forbuddet i markedsføringsloven § 6, stk. 1.