Afgørelse

Sagsnummer
17/04682

Lovgivning

  • 10

Rejseformidler fik indskærpelse for spam

En rejseformidler sendte en e-mail til en kunde, hvis fly var forsinket, med tilbud om assistance til at indhente kompensation fra flyselskabet. Forbrugerombudsmanden fandt, at det var i strid med spamforbuddet.

Forbrugerombudsmanden fik en henvendelse fra en forbruger, der havde modtaget en e-mail fra en rejseformidler, som forbrugeren havde købt en rejse gennem.

I e-mailen oplyste rejseformidleren, at forbrugeren havde krav på kompensation fra flyselskabet i henhold til luftfartsforordningen, fordi hans fly havde været forsinket. Rejseformidleren tilbød at hjælpe med at indhente kompensationen fra flyselskabet mod et servicegebyr.

Forbrugerombudsmanden fandt, at e-mailen var en uanmodet elektronisk henvendelse med henblik på direkte markedsføring og dermed i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Rejseformidleren argumenterede for, at e-mailen var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 10, stk. 2, hvorefter en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af produkter, kan markedsføre egne tilsvarende produkter til kunden via elektronisk post.

Rejseformidleren var af den opfattelse, at tilbuddet om hjælp til at indhente kompensation var markedsføring af et eget tilsvarende produkt, jf. § 10, stk. 2.

I den nye markedsføringslov (Lov nr. 426 af 3. maj 2017. Loven trådte i kraft den 1. juli 2017) er der i forarbejderne lagt op til, at begrebet ”egne tilsvarende produkter” skal undergives en bredere fortolkning, end det var tilfældet efter den tidligere lov.

Det er dog i forarbejderne samtidig præciseret, at de efterfølgende e-mails skal angå samme vare- eller tjenesteydelsesgrupper som det først solgte produkt, således at der kan sendes reklamer inden for den produktkategori, som forbrugeren har handlet inden for.

Forbrugerombudsmanden fandt, at et tilbud om hjælp til at indhente kompensation fra flyselskabet ved en forsinket flyrejse ikke var en tilsvarende vare eller tjenesteydelse som det produkt, rejseformidleren solgte, nemlig en transportydelse og/eller indkvartering.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at e-mailen ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 10, stk. 2, og dermed i strid med spamforbuddet i stk. 1.

På den baggrund indskærpede Forbrugerombudsmanden reglerne over for rejseformidleren.