Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/08651

Lovgivning

  • 6

Bank sendte markedsføring i strid med Robinson-listen

En bank sendte uanmodet et brev med markedsføringsmateriale til en person, der stod på Robinsonlisten. Efter høring af banken indskærpede Forbrugerombudsmanden reglernes overholdelse.

En bank sendte et brev med markedsføringsmateriale til en forbruger på trods af, at pågældende stod på ”Robinson-listen”, der er en liste, som CPR udarbejder hvert kvartal over de personer, der har frabedt sig direkte markedsføring.

Forbrugeren modtog et brev fra banken, hvor der blandt andet stod: ”Bliv kunde helt enkelt – uden at skifte bank”. Da hun havde stået på ”Robinson-listen” siden 2001, kontaktede hun banken for at få en forklaring. Da hun ikke mente, at forklaringen fra banken var fyldestgørende, kontaktede hun Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden skrev til banken, at erhvervsdrivende, der ønsker at rette direkte henvendelse til personer med henblik på at reklamere for deres produkt, må forinden konsultere denne liste. Hvis personen figurerer på listen, må den erhvervsdrivende ikke efter markedsføringslovens § 6, stk. 3 rette uanmodet henvendelse til den pågældende.

Banken svarede Forbrugerombudsmanden, at der var sket en fejl i forbindelse med screeningen af Robinson-listen. Banken har på baggrund af fejlen gennemgået sine procedurer for at sikre, at markedsføringslovens regler overholdes, og at ingen forbrugere fremover modtager uopfordret markedsføring fra banken.

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for banken, at såfremt de i fremtiden sender uanmodet markedsføringsmateriale ud til personer, der står på ”Robinson-listen”, vil det blive anset som en skærpende omstændighed.