Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/01249

Lovgivning

  • 6

Indskærpelse for at sende reklame til en forbruger på ”Robinsonlisten”

Et teleselskab sendte reklamemateriale til en forbruger på ”Robinsonlisten”, og Forbrugerombudsmanden henledte derfor selskabets opmærksomhed på markedsføringslovens § 6, stk. 3. Selskabet oplyste, at der var tale om en teknisk fejl, og Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne overfor selskabet.

Forbrugerombudsmanden fik en klage fra en forbruger, som havde modtaget reklamemateriale, sendt pr. almindelig post, fra et teleselskab på trods af, at forbrugeren var opført på den såkaldte ”Robinsonliste” – en fortegnelse, som udarbejdes af CPR, hvor personer kan angive, at de ikke ønsker at blive kontaktet af erhvervsdrivende i markedsføringsøjemed.

Forbrugerombudsmanden henledte selskabets opmærksomhed på markedsføringslovens § 6, stk. 3, hvorefter erhvervsdrivende ikke uanmodet må rette henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af produkter, hvis personen er opført på den ovennævnte fortegnelse. Bestemmelsen omfatter bl.a. adresseret fysisk post.

Selskabet oplyste til Forbrugerombudsmanden, at det var en fejl, at den pågældende forbruger havde modtaget reklamemateriale, hvilket skyldtes, at forbrugerens adresse pga. en teknisk fejl ikke var markeret i selskabets system som opført på ”Robinsonlisten”. Selskabet oplyste endvidere, at der var tale om en konkret fejl, idet selskabet altid frasorterer adresser, som er opført på ”Robinsonlisten”, ved udsendelse af reklamemateriale.

Forbrugerombudsmanden afsluttede herefter sagen ved at indskærpe reglerne over for selskabet.