Sag

Opdateret


16/02413

  • 1

Sæsonprogram fra teater- og musikforening skulle respektere Nej tak til reklamer

En teater- og musikforening kunne ikke lovligt omdele et sæsonprogram til adresser tilmeldt en ”Nej tak”-ordning, da programmet vedrørte aktiviteter, der også blev udbudt af aktører på et kommercielt marked. De omtalte aktiviteter var derfor af erhvervsmæssig karakter og omfattet af markedsføringsloven.

En teater- og musikforening ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om den lovligt kunne omdele et sæsonprogram til adresser, uanset om adresserne var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.

Sæsonprogrammet omtalte foreningens teaterforestillinger og de kulturelle arrangementer, som foreningen udbød. Forestillingerne blev primært udført af professionelle skuespillere, sangere og lignende.

På den baggrund var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at sæsonprogrammet omtalte aktiviteter, som også blev udbudt af aktører på et kommercielt marked. Aktiviteterne var derfor af erhvervsmæssig karakter og omfattet af markedsføringsloven, uanset om forestillingerne gav en fortjeneste.  

Teater- og musikforeningen var ikke omfattet af folkeoplysningsloven, og sæsonprogrammet var derfor heller ikke omfattet af undtagelsen i retningslinjerne, hvorefter forsendelser fra folkeoplysende foreninger mv. omfattet af folkeoplysningsloven, kan omdeles til adresser, som er tilmeldt ordningen ”Reklamer – Nej tak”.

På den baggrund kunne foreningen ikke lovligt omdele sæsonprogrammet til adresser, som var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.