Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/07097

Lovgivning

  • 1

Teaterkalendere skulle respektere Nej tak - ordningen

To halvårs teaterkalendere, som omtalte udbuddet af teaterforestillinger, kunne ikke lovligt omdeles til adresser, som var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning, da kalenderne havde til hensigt at fremme afsætningen af teaterbilletter. Kalenderne var derfor en erhvervsmæssig aktivitet omfattet af markedsføringsloven.

En hjemmeside, som repræsenterede teaterproducenter og teaterscener, ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om den lovligt kunne omdele to halvårs teaterkalendere til adresser, som var tilmeldt ordningen ”Reklamer – Nej tak”.

Teaterkalenderne omtalte udbuddet af teaterforestillinger, herunder i hvilken periode og hvor forestillingerne foregik, samt henviste til hjemmesiden og til et telefonnummer, hvor billetterne kunne købes.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at de to halvårskalendere havde til formål at fremme afsætningen af hjemmesidens ydelser. Kalenderne var derfor en erhvervsmæssig aktivitet omfattet af markedsføringsloven.

Hjemmesiden var ikke omfattet af folkeoplysningsloven, og omdeling af kalenderne var derfor heller ikke omfattet af undtagelsen i retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn, hvorefter forsendelser fra folkeoplysende foreninger mv. omfattet af folkeoplysningsloven kan omdeles til adresser, som er tilmeldt ordningen ”Reklamer – Nej tak”.

På den baggrund kunne hjemmesiden ikke lovligt omdele teaterkalenderne til adresser, som var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.