Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/08448

Lovgivning

  • 6

Udsendelse af mail med link til gratis billeder fra motionsløb var ikke lovligt

En sportsfotograf kunne ikke lovligt sende uanmodede e-mails til deltagerne i et motionsløb med link til gratis billeder fra løbet, da e-mailen måtte anses for at være markedsføring af fotografens virksomhed. Betegnelsen ”gratis” eller ”0 kr.” kunne heller ikke lovligt anvendes, når deltagerne skulle give samtykke til markedsføring for at modtage billederne.

En professionel sportsfotograf ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om han lovligt kunne sende uanmodede mails til deltagerne i forskellige motionsarrangementer med en hilsen, deltagerens resultat og et link til en hjemmeside, hvorfra deltageren kunne hente sine billeder fra arrangementet. Ved klik på linket i mailen fremkom en hjemmeside, hvor det blandt andet blev oplyst, at man skulle give samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra fotografen og dennes samarbejdspartnere, hvis man ville se eller downloade fotografens billeder fra arrangementet. Deltagerne skulle ikke betale penge for at se eller downloade billederne.

 

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at det ville være i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1, at sende en mail med det pågældende indhold uden forudgående samtykke fra modtageren. Forbrugerombudsmanden vurderede, at den omhandlede mail måtte anses for markedsføring af fotografens produkter. Forbrugerombudsmanden lagde blandt andet vægt på, at fotografen selv havde en interesse i de dispositioner fra modtagerens side, som hans henvendelse vedrørte. Derfor kunne han ikke lovligt udsende den omhandlede mail.

 

Billederne var desuden markedsført med angivelse af ”gratis” og ”0 kr.”, og Forbrugerombudsmanden bemærkede hertil, at denne angivelse måtte anses for vildledende, når billederne ikke kunne tilgås, uden at modtageren gav samtykke til markedsføring. Forbrugerombudsmanden lagde i den forbindelse til grund, at et sådant samtykke kan have en selvstændig økonomisk værdi.