Afgørelse

Sagsnummer
17/12833

Lovgivning

  • 10

Virksomhed måtte sende nyhedsbreve med markedsføring med posten

Fordi det følger direkte af markedsføringslovens § 10, måtte en virksomhed sende fysiske, adresserede breve med henblik på direkte markedsføring til bestemte fysiske personer uden forudgående samtykke, hvis den pågældende person ikke var tilmeldt Robinsonlisten, og hvis den pågældende ikke havde frabedt sig henvendelser fra virksomheden.

En virksomhed anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om virksomheden måtte sende nyhedsbreve til kunder med fysisk post, uden at kunden havde givet samtykke til at modtage nyhedsbreve.

Virksomheder må sende fysisk, adresserede breve med henblik på direkte markedsføring til bestemte fysiske personer. Virksomheden må dog ikke sende adresserede breve til personer, der er tilmeldt Robinsonlisten, eller der har frabedt sig henvendelser fra virksomheden. Dette gælder dog ikke, hvis den pågældende forudgående har anmodet om at blive kontaktet af den erhvervsdrivende. Dette fremgår af markedsføringslovens § 10, stk. 4 og stk. 5.

Første gang virksomheden sender et brev til en bestemt fysisk person, skal virksomheden klart og utvetydigt oplyse om retten til at frabede sig yderligere henvendelser. Det skal samtidig være let og gebyrfrit at frabede sig flere henvendelser. Dette fremgår af markedsføringslovens § 10, stk. 6.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomheden måtte sende fysiske, adresserede nyhedsbreve med henblik på direkte markedsføring til bestemte fysiske personer uden forudgående samtykke, hvis den pågældende person ikke var tilmeldt Robinsonlisten, og hvis den pågældende ikke havde frabedt sig at modtage markedsføring fra virksomheden.