Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/03883

Lovgivning

  • 15
  • 1

Betingelserne for at pålægge nye gebyrer skal klart være angivet i aftalen

Forbrugerombudsmanden pålagde et teleselskab at ændre abonnementsvilkårene i overensstemmelse med markedsføringslovens § 15, stk. 1, således at det klart fremgik af vilkårene, hvad betingelserne var for at ændre størrelsen af et gebyr eller opkræve et nyt gebyr.