Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/02323

Lovgivning

  • 9
  • 13

Brug af udtryk som ”fri tale”, ”fri data” og ”alt inkluderet” om teleabonnementer

Prismarkedsføring af abonnementer, som indeholder salgsfremmende udtryk som fx ”fri tale”, ”fri data” og ”alt inkluderet”, anses for vildledende, hvis der er begrænsninger og/eller yderligere omkostninger forbundet med abonnementet.

Et teleselskab bad i en forhåndsbesked Forbrugerombudsmanden om at vurdere, hvorvidt forskellige udtryk i deres påtænkte prismarkedsføring af abonnementer var i overensstemmelse med reglerne på området.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at såfremt selskabet i sin prismarkedsføring ønsker at anvende salgsfremmende udtryk som ”fri tale”, ”fri data” og ”alt inkluderet”, er det en forudsætning for lovligheden af udtrykket, at der ikke er begrænsninger og/eller yderligere omkostninger forbundet med brug af abonnementet.

For så vidt angår brugen af udtryk som fx ”5 timers fri tale” eller ”500 MB fri data” oplyste Forbrugerombudsmanden, at det var en forudsætning for lovligheden heraf, at det klart fremgår, hvis der er andre begrænsninger og/eller omkostninger forbundet med ydelsen, udover den allerede oplyste. 

Som eksempel på begrænsninger nævnte Forbrugerombudsmanden, hvis taletiden fx beregnes pr. påbegyndt minut, således det reelt ikke er muligt at opnå 5 timers taletid, eller hvis taletiden ikke gælder ved opkald til mobiltelefoner, eller mobiltelefoner med en anden teleudbyder. 

Forbrugerombudsmanden oplyste endvidere, at selskabet i sin prismarkedsføring er forpligtet til at give oplysninger om pris for tale og download af data udover det i abonnementet inkluderet, og at denne oplysning skal fremgå med samme meddelelseseffekt.