Afgørelse

Sagsnummer
15/07679

Lovgivning

  • 3, stk. 1

Det var ikke i strid med god skik, at forbrugere ikke kunne betale via regning

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det ikke i strid med god markedsføringsskik, at en kunde hos et teleselskab ikke kunne betale via regning, da teleselskabet stillede andre betalingsmuligheder til rådighed for kunden, og da kunden havde adgang til elektroniske regninger og forbrugsspecifikationer på teleselskabets hjemmeside.