Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/03879

Lovgivning

  • 3

Garanteret bredbåndshastighed

En teleudbyder reklamerede med garanteret 20Mbit/s bredbåndshastighed, selvom kun 45% af befolkningen ville kunne opnå denne hastighed. Forbrugerombudsmanden fandt, at markedsføringen var vildledende.

En teleudbyder reklamerede på forsiden af sin hjemmeside med ”Bredbånd, Garanteret 20 Mbit/s.” Når man klikkede sig videre, blev udsagnet gentaget, og det blev tilføjet længere nede i teksten:

”…Du får garanteret 20 Mbit/s. Du kan altid ringe til os på [telefon-nummer]og bestille en opringning, eller gå ned i [nn] Butik og høre, hvilken hastighed vi kan levere på din adresse.”

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnet måtte forstås således, at alle forbrugere ville kunne få mindst 20 Mbit/s. Oplysningen om, at forbrugeren kunne kontakte udbyderen for at høre, hvilken hastighed hun eller han kunne få, måtte forstås således, at forbrugeren i så fald ville kunne få oplyst, om det var muligt at få en højere hastighed.

Det fremgik imidlertid af teleudbyderens bredbåndsfakta, at kun 45% af danske husstande ville kunne opnå den garanterede hastighed.

Allernederst på siden - efter en længere tekst - fremgik det med meget små bogstaver midt i en længere tekst:

”Der hvor vi kan levere, er hastigheden altid minimum 20/2 Mbit/s, ”

Forbrugerombudsmanden udtalte, at angivelser ikke må være urigtige eller vildlede, og der må ikke udelades væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd på markedet, jf. herved markedsføringslovens § 3.

En information er egnet til mærkbart at forvride forbrugerens økonomiske adfærd, når forbrugeren foranlediges til at træffe en transaktionsbeslutning, som han eller hun ellers ikke ville have truffet.

En transaktionsbeslutning er en beslutning om, hvorvidt og på hvilke betingelser forbrugeren vil købe. Markedsføringslovens § 3 er allerede overtrådt, hvis den erhvervsdrivende med markedsføringsudsagnet lokker forbrugeren ind i ”forretningen” eller til at gå videre i bestillingsforløbet eller til at ringe på baggrund af urigtige eller vildledende oplysninger.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at udsagnet var urigtigt og vildledende, jf. markedsføringslovens § 3.

Det ændrede ikke Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det i bunden af skærmbilledet var anført: ”Der, hvor vi kan levere, er hastigheden altid…” Det skyldtes, at oplysningen ikke var givet tydeligt nok, ligesom formulering ikke var tilstrækkelig klar.

Forbrugerombudsmanden henviste endvidere til bilag 1 til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, pkt. 9, hvoraf det fremgår, at en reklame skal være afbalanceret, og forbehold, betingelser og begrænsninger skal fremgå tydeligt og forståeligt af reklamen.

Teleudbyderen meddelte på den baggrund, at udbyderen ville ændre sin markedsføring, således at det tydeligt fremgik, at kun 45 % af befolkningen kunne opnå garantien.