Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/04247

Lovgivning

  • 1
  • 3

Levering af bredbåndsforbindelser til boligforeninger

Ved udbud af bredbåndsforbindelser til boligforeninger, skal bredbåndsleverandøren overholde retningslinjerne om markedsføring af bredbåndshastigheder, hvis boligforeningen må anses for at være en forbruger.

En leverandør af bredbåndsforbindelser til boligforeninger spurgte Forbrugerombudsmanden, om leverandøren skulle overholde Bilag 1 til retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, eller om boligforeningerne skal overholde retningslinjerne ved salg til beboerne.

Leverandøren oplyste, at leverandøren leverede bredbånd til boligforeninger, der alle har CVR-numre, og ikke til privatpersoner.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at bredbåndsleverandøren skulle overholde retningslinjerne ved salg til forbrugere.

Boligforeninger vil i mange tilfælde være at anse som forbrugere, hvis foreningen ikke udøver erhvervsmæssig virksomhed, men beboerne alene i fællesskab gør, hvad de kunne have gjort hver for sig som privatpersoner. Det forhold, at foreningen har et CVR-nummer, har ingen betydning for spørgsmålet om, hvorvidt foreningen er erhvervsdrivende. Sådanne foreninger skal være registreret i CVR.

Hvis en boligforening eller en antenneforening må anses for at være erhvervsdrivende, skal bredbåndsleverandøren som udgangspunkt ikke overholde retningslinjerne, men der gøres opmærksom på, at retningslinjerne er udtryk for, hvad der må anses for god markedsføringsskik, og hvorledes vildledningsforbuddet skal fortolkes. Disse bestemmelser (§ 1 og § 3) finder også anvendelse i erhvervsforhold. Er bredbåndsleverandørens markedsføring alligevel rettet til forbrugere, fordi bredbåndsforbindelserne markedsføres i samarbejde med antenne- eller boligforeningerne over for forbrugerne, skal bredbåndsleverandøren overholde retningslinjerne.