Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/00753

Lovgivning

  • 1

Reklamefinansieret telefoni

Forbrugerombudsmanden udtalte, at reklamefinansieret telefoni i form af, at telekunder tilbydes besparelser på deres telefonregning mod at de indvilliger i, at reklamespots erstatter ventetonen på deres indgående opkald. Det kan rejse spørgsmål om overtrædelse af god markedsføringskik.

En erhvervsdrivende rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden med et ønske om Forbrugerombudsmandens stillingtagen til lovligheden af et forretningskoncept, der gik ud på, at telekunder blev tilbudt besparelser på deres telefonregning, hvis de indvilliger i, at ventetonen på deres indgående opkald blev erstattet af reklamespots.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at der hverken i markedsføringsloven eller i anden forbrugerbeskyttende lovgivning er et udtrykkeligt forbud mod den pågældende form for markedsføring. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne konceptet dog rejse spørgsmål om overtrædelse af markedsføringslovens § 1 om god markedskik. Forbrugerombudsmanden lagde i den forbindelse særligt vægt på det forhold, at forbrugerne, der bliver udsat for reklameindslagene, ikke har givet deres positive accept til blive udsat for reklamebudskaber. De havde heller ikke mulighed for at fravælge dem.

Da den erhvervsdrivende stadig var på det tidlige idé-stadie og således ikke havde udarbejdet en demo-udgave af systemet eller andet materiale, der gav mulighed for konkret at vurdere reklameindslagenes virkning på forbrugerne, så Forbrugerombudsmanden sig ikke i stand til at afgive en egentlig forhåndsbesked om hans syn på lovligheden af det påtænkte koncept.