Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/07443

Lovgivning

  • 1

Skift mellem teleselskaber

Et teleselskab ønskede at lancere en ny service, hvor kunder efter anmodning om nummerportering ville få mulighed for at indgå aftale om automatisk at blive ført tilbage til selskabet efter endt bindingsperiode hos den anden udbyder.

 Forbrugerombudsmanden indhentede en udtalelse fra IT- og Telestyrelsen, som vurderede konceptet på grundlag af udbudsbekendtgørelsen. Styrelsen udtalte, at selvom kunden har et abonnementsforhold hos en anden udbyder, så vil der stadig være tale om en videreførelse af et eksisterende kundeforhold, hvilket betød, at kontrakten med tilhørende tillægsaftaler vil være gældende for abonnementsforholdet, som kunden vender tilbage til efter endt bindingsperiode hos det andet teleselskab.

Teleselskabet ville således være forpligtet til f.eks. at overholde reglerne om varsling af ændringer af vilkår og relevante priser, mens kunden er hos det andet teleselskab.

Da der også er tale om videreførelse af et eksisterende kundeforhold, ville teleselskabet ikke kunne fastsætte en ny bindingsperiode på 6 måneder, når kunden vendte tilbage til selskabet.

Forbrugerombudsmanden fandt, at såfremt disse forhold blev overholdt, og at kunden til enhver tid kunne opsige aftaleforholdet med et varsel på en måned plus løbende måned, samt at servicen blev markedsført så tilbudsbetingelserne var klare og let tilgængelige, så ville servicen ikke være i strid med markedsføringsloven.