Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-511/5-4

Lovgivning

  • 1

Flypassagerers rettigheder

Efter forhandling med Forbrugerombudsmanden ændrede et luftfartselskab sine forretningsbetingelser. Ændringerne medførte bl.a., at en flybillet ville kunne overdrages til en anden person, samt at flybillettens pris ikke kunne stige efter bestillingstidspunktet.

I august 2003 blev Forbrugerombudsmanden enig med et flyselskab om ordlyden af selskabets Conditions of Carriage (almindelige forretningsbetingelser). Forhandlingerne var en videreførelse af de nordiske forbrugerombudsmænds projekt fra 2000 om at skabe bedre vilkår for flypassagerer. Der er i den forbindelse tidligere forhandlet enslydende retningslinjer med et konkurrerende selskab. Ændringerne i forretningsbetingelserne betyder bl.a., at en flybillet kan overdrages til en anden person, samt at prisen ikke kan stige efter bestillingstidspunktet. Desuden er selskabets ansvar ved fejl og forsinkelser blevet præciseret.

Fra Forbrugerjura 2003