Afgørelse

Sagsnummer
22/05314

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Et elselskab handlede i strid med god markedsføringsskik, da det afviste en forbruger i at fortryde en elaftale med elselskabet

Det var i strid med god markedsføringsskik, at et elselskab afviste en forbruger i at gøre brug af sin fortrydelsesret. Spørgsmålet om, hvorvidt forbrugeren skulle betale for den leverede strøm, skulle vurderes efter henholdsvis forbrugeraftalelovens § 25 og elleveringsbekendtgørelsens § 10, stk. 7, afhængig af, hvilken periode leveringen vedrørte.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse fra en forbruger, der klagede over, at et elselskab havde afvist, at forbrugeren kunne fortryde en aftale om levering af strøm på hans nye adresse. Ved aftaleindgåelsen sendte elselskabet to mails til forbrugeren, hvor han blev oplyst, at han havde 14 dages fortrydelsesret. Tre dage efter begyndte elselskabet at levere strøm til forbrugerens adresse. Fem dage herefter meddelte forbrugeren elselskabet, at han fortrød aftalen. Elselskabet svarede forbrugeren, at det ikke var muligt at fortryde aftalen, da aftalen var registreret som en tilflytning.

Elselskabet modtog oplysning fra DataHubben om, at et andet elselskab ville overtage leveringen af strøm på adressen en måned efter forbrugerens fortrydelse. På den baggrund udarbejdede elselskabet en slutopgørelse om betaling for den leverede strøm for perioden fra datoen, hvor leveringen af strøm begyndte, til datoen, hvor det andet elselskab overtog leveringen.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at forbrugeren havde indgået en aftale med elselskabet om levering af strøm til forbrugerens nye adresse. Der var derfor ikke tale om en tilflytning, og forbrugeren blev ikke bundet af en aftale med elselskabet efter fremgangsmåden i elleveringsbekendtgørelsens § 10, stk. 3. Forbrugeren fortrød aftalen otte dage efter aftaleindgåelsen, og fortrydelsen var dermed rettidig, jf. forbrugeraftalelovens §§ 18 og 19. Ved at afvise, at forbrugeren kunne fortryde aftalen, vurderede Forbrugerombudsmanden, at elselskabet havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden fandt i den forbindelse anledning til at bemærke, at uanset om en forbruger aktivt vælger at indgå en aftale om levering af strøm med et elselskab, eller om forbrugeren bliver bundet af en aftale efter fremgangsmåden i elleveringsbekendtgørelsens § 10, stk. 3, har forbrugeren en ret til at fortryde aftalen. Forbrugeren mister derfor ikke sin fortrydelsesret ved blot at blive bundet af en aftale efter fremgangsmåden i elleveringsbekendtgørelsens § 10, stk. 3. Fortrydelsesfristen løber i så fald fra den dato, hvor forbrugeren bliver bundet af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens § 6, med henvisning til stk. 3, og har fået oplysning om fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 11.

For så vidt angår spørgsmålet om forbrugerens betalingsforpligtelse, skulle spørgsmålet efter Forbrugerombudsmandens opfattelse afgøres efter henholdsvis forbrugeraftalelovens § 25 og elleveringsbekendtgørelsens § 10, stk. 7, afhængig af, hvilken periode leveringen vedrørte. Betaling for levering af strøm i perioden fra aftalens indgåelse til forbrugerens fortrydelse af aftalen skulle vurderes efter forbrugeraftalelovens § 25, mens betaling for levering af strøm i perioden fra forbrugerens fortrydelse til et andet elselskab overtog leveringen, skulle vurderes efter elleveringsbekendtgørelsens § 10, stk. 7.