Sag

Opdateret


08/06423

  • 1
  • 3

Vildledende udsagn i markedsføring af forsikring

En behandlingsforsikring spillede på frygt for helbredet. Forbrugerombudsmanden udtalte, at der var tale om en fremgangsmåde i strid med god markedsføringsskik, der var egnet til at påvirke forbrugerne. Samtidig indeholdt markedsføringen vildledende oplysninger.

Potentielle forsikringstagere kunne i sommeren 2008 læse om et tilbud på en behandlingsforsikring fra et forsikringsselskab og en medlemsejet indkøbsforening, at ”Den 1. september 2008 afskaffes det frie sygehusvalg. Det betyder for dig, at den offentlige behandlingsgaranti ophæves.”

Oplysningen, som fremgik af et indstik på et katalog fra indkøbsforeningen, var dog ikke korrekt. Der er ikke tale om en ophævelse, men en midlertidig suspension til 1. juli 2009 efter konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008 – en suspension, der i øvrigt gælder det udvidede frie sygehusvalg, og ikke det frie sygehusvalg, som det blev oplyst i forsikringstilbuddet.

Oplysningen var derfor ikke alene i strid med markedsføringslovens § 3 om vildledning, men kunne også påvirke forbrugerne ved at spille på frygt for helbredet.

Indkøbsforeningen og forsikringsselskabet har efterfølgende orienteret de medlemmer, der har tegnet forsikringen om de forkerte oplysninger samt givet mulighed for at fortryde aftalen.

Baggrund for sagen

En medlemsejet indkøbsforening og et forsikringsselskab indgik samarbejde om en behandlingsforsikring, der blev tilbudt alle medlemmerne af indkøbsforeningen ved et indstik til kataloget i sommeren 2008.

Indkøbsforeningen havde i en periode en kort meddelelse på hjemmesiden, hvor der blev gjort opmærksom på de urigtige oplysninger.

Meddelelsen var dog kun at finde i kort tid, og da den i øvrigt heller ikke var helt korrekt, tog Forbrugerombudsmanden kontakt til både indkøbsforeningen og forsikringsselskabet for at få selskaberne til bl.a. at orientere forsikringstagerne individuelt om fejlen i markedsføringsmaterialet.