Afgørelse

Sagsnummer
20/05894

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1
  • 3, stk. 2

I strid med god skik at kræve forudbetaling ved bestilling af blomsterhilsner på internettet

Det er i strid med god skik at kræve forudbetaling ved bestilling af en blomsterhilsen på internettet, hvis fremstillingen af blomsterhilsnen baserer sig på standardvalg og ikke på forbrugerens individuelle valg.

En virksomhed, der sælger blomsterhilsner, ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om virksomheden lovligt måtte trække pengene fra kundens konto, allerede når kunden bestiller en blomsterhilsen.

Virksomheden tilbyder et udvalg af forskellige buketter og blomsterhilsner på internettet, hvor fremstillingen baserer sig på standardvalg.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens retningslinjer om betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg fra 2014, at et vilkår om forudbetaling vil kunne være urimeligt efter aftalelovens regler, hvis der ikke foreligger en saglig og rimelig grund til at kræve forudbetaling.

En saglig og rimelig grund kan være, at der er tale om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg (bestillingskøb), eller hvor der er en fast sagligt begrundet branchekutyme for forudbetaling, jf. pkt. 4.2. i retningslinjerne.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at der ikke var grundlag for at anse blomsterhilsnerne for varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, da virksomhedens udvalg af forskellige buketter og blomsterhilsner baserer sig på standardvalg.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at fremstillingen af blomsterhilsner ikke kunne anses for at være så omfattende eller atypiske, at det måtte antages, at en blomsterhilsen ikke vil kunne afsættes til anden side, hvis en bestilling fortrydes, efter fremstillingen er påbegyndt.

Derudover udtalte Forbrugerombudsmanden, at der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke foreligger en fast og sagligt begrundet branchekutyme for forudbetaling ved bestilling af blomster på internettet.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomheden ikke lovligt måtte kræve betaling allerede ved bestilling af en blomsterhilsen, da der ikke foreligger en saglig og rimelig grund for virksomheden til at kræve forudbetaling.